BELEVINGSROUTES DE KEMPEN
Eersel1 Eersel2

 

Voor het project ‘Beleef de Kempen’ heb ik een totaalconcept ontworpen voor vijf nieuwe, duidelijk herkenbare wandelroutes die langs de schat aan bezienswaardigheden in en om Vessem leiden. Dit project was onderdeel van het dorpsontwikkelingsplan Vessem. Het eindresultaat is een fysieke kaart, een wandel-app en zuilen in de omgeving om goed te kunnen navigeren tijdens het lopen van een van de wandelroutes. Omdat de streek (de Kempen) grenzen overschrijdt, heb ik een zuil ontworpen die sterk refereert aan de grenspalen die je veel in dit gebied tegenkomt. Op de zuilen staan de coördinaten van dat bewuste punt, om die plek letterlijk op de kaart te zetten en de wandelaar nog bewuster te maken van de mooie plek. Via de app krijg je toegang tot informatie over de plekken: archieffoto’s, geluidsfragmenten en interviews met mensen uit de streek. Project ‘Experience the Kempen’ is an overall concept for five new trails which passes a wealth of sights in and near Vessem. The project is part of the village development plan of Vessem. We created a map, a trial-app and columns which help to navigate during the walk. Because the region Kempen exceeds boundaries, I designed a column that refers strongly to the barriers that you encounter a lot in the area. The coordinates of every particular point can be found on the columns. These spots are put on a map and help the walker’s awareness of the beautiful place. The app contains additional input like archive pictures, sound and interviews.

 

Eersel3

 

Eersel4 Eersel5

 

Eersel6

 

Eersel7 Eersel8